หลักการสลับยาง

wikipedia.org

การสลับยางอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยยืดอายุการใช้ยางของคุณ และทำให้ดอกยางเสื่อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ โดยการขับขี่บนถนนของคุณ จะเป็นตัวบอกว่าคุณควรสลับยางบ่อยแค่ไหน โดยทั่วๆไปแล้ว เราแนะนำให้คุณสลับยางทุกๆ 6 เดือนหรือทุก 9700 กม. แล้วแต่ว่าอะไรมาถึงก่อน ซึ่งการสลับยาง จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการขับรถของคุณ คุณสามารถเลือกวิธีการสลับยางตามรูปข้างล่างที่เหมาะกับรถของคุณ

 

article_rotate_tyres_v2_06

สำหรับรถขับหน้า

ยางหน้า เปลี่ยนมาข้างหลัง ฝั่งเดียวกัน

ยางหลัง เปลี่ยนไปข้างหน้า สลับฝั่ง

article_rotate_tyres_v2_08

สำหรับรถขับหลัง

ยางหน้า เปลี่ยนมาข้างหลัง สลับฝั่ง

ยางหลัง เปลี่ยนไปข้างหน้า ฝั่งเดียวกัน

source: goodyear.co.th

kcharoengroup CARS 0 Comments

0 Comments