บริษัทฯ ให้บริการพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการยางให้กับหน่วยงานทั้งขนาดเล็กและ ขนาดใหญ่ กว่า 10 ปี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานยางรถบรรทุกขนส่งสินค้า อีกทั้งยังช่วยลดภาระการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ตรวจสอบการใช้งานยาง และรถ ด้วยระบบการเก็บ และติดตามข้อมูล รถ ล้อ และยางอย่างใกล้ชิดด้วยโปรแกรม TyreControl ร่วมกับระบบ RFID. (Radio Frequency Identification) จึงทำให้ต้นทุนของหน่วยงานลดลงได้อย่างมาก

หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการให้เรานำเสนอโดยตรง (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

ติดต่อเราที่นี่

  • ต้นทุนหลักของธุรกิจขนส่ง
  1. ค่าน้ำมัน
  2. ค่ายาง
  3. ค่าอะไหล่
  4. ค่าแรงงาน
  • การบริหารจัดการอย่างถูกวิธีสามารถช่วยท่านลดต้นทุนหลักของท่านได้ดังนี้

- เลือกยางที่มีคุณภาพดีและต้นทุนค่ายางบาทต่อกิโลเมตรต่ำที่สุด อีกทั้งยางบางยี่ห้อในปัจจุบันยังมีเทคโนโลยี่พิเศษเพื่อช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันได้อีกด้วย

- ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงยางอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้อายุการใช้งานที่ยาวนาน ขึ้น และรักษาโครงยางให้สามารถนำกลับมาหล่อใช้งานได้มากที่สุดเมื่อดอกยางหมดแล้ว เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนค่ายางใหม่

- เลือกใช้ยางหล่อที่ได้มาตรฐานและลายดอกที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้ยางของท่านมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและมีความปลอดภัยในการขับขี่สูงสุด

- ลดภาระในเรื่องของพนักงานที่ดูแลเรื่องของการซ่อมบำรุงหรือเก็บข้อมูลเกี่ยว กับยางด้วยโปรแกรมการควบคุมยาง “TyreControl” โดยสามารถเก็บประวัติและรายละเอียดของยางทั้งหมดผ่านระบบ RFID. (Radio Frequency Identification) เพื่อการตรวจสอบที่แม่นยำและสะดวกรวดเร็ว ท่านสามาถตรวจสอบได้ทันที่ว่ายางที่ท่านได้ซื้อมานั้นยังอยู่ในสภาพใด,สูญ หายหรือไม่,ต้นทุนของยางเส้นนั้นๆเป็นอย่างไร ฯลฯ

  • ขั้นตอนการบริหารจัดการยาง

1. วิเคราะห์เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบสภาพยาง,น้ำหนักบรรทุก,เส้นทางการเดินรถ ของรถในหน่วยงานของท่านที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วนำกลับมาวิเคราะห์ปัญหา ต่างๆที่พบเห็น และหาต้นทุนค่ายางที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์และลายดอกยางให้เหมาะสมกับการใช้งานให้มากที่สุดและตั้ง เป้าหมายว่าผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการบริหารจัดการที่จะนำมาใช้ในหน่วยงานของท่าน จะสามารถลดต้นทุนให้ท่านได้อย่างไร
2. เก็บประวัติยางก่อนเข้าโครงการ เก็บประวัติของยางติดรถหรือยางที่จะนำมาใส่ใหม่ทุกเส้นลงโปรแกรม “TyreControl” เพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปของยาง,ดอกยางคงเหลือ,กิโลเมตรการใช้งาน,ประวัติการ ซ่อมบำรุง,ต้นทุนบาทต่อกิโลเมตร,สถานะของยาง,ช่วงล่างของรถ และประมาณการใช้ยางล่วงหน้า(ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต)
3. ติดตามการใช้งาน ตรวจสอบยางติดรถอยู่ว่าเป็นยางเดิมที่ใส่ไปหรือไม่(ป้องการการสูญหาย) , ตรวจสอบการสึกของยางว่าในแต่ละมิลสามารถวิ่งได้กิโลเมตรเท่าไรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม, ตรวจสอบลมยาง,สลับยางเพื่อรักษาโครงยางให้นำกลับมาหล่อดอกได้มากที่สุด, ตรวจสภาพความผิดปกติของช่วงล่างรถ แล้วบันทึกข้อมูลที่ตรวจสอบลงโปรแกรม
4. ลดต้นทุนด้วยการใช้ยางหล่อ ดูแลการถอดเปลี่ยนยางไม่ให้เร็วเกินไปหรือช้าเกินไปเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและรักษาโครงยางให้นำกลับมาหล่อดอกได้ โดยในปัจจุบันการดูแลยางที่ดีและเลือกใช้ยางหล่อที่ได้มาตรฐานสามารถช่วยท่านลดต้นทุนค่ายางได้มากกว่า 30%
5. รายงานผลการดำเนินงาน หลังจากได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และ รวบรวมจัดทำเป็นรายงานส่งให้กับท่านทุกเดือน ถ้าตรวจพบว่าปัญหาที่จะทำให้ยางเสียหายหรือหมดอายุก่อนกำหนด เราจะมีวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ของท่านกับพนักงานของท่านอย่างเร็วที่สุด

หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการให้ก.เจริญกรุ๊ปนำเสนอโดยตรง (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

ติดต่อเราที่นี่