บริการเกี่ยวกับยางรถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร

การดูแลรักษายางรถมีความสำคัญต่อการขับขี่รถยนต์เป็นอย่างมาก เพราะว่า

• ยางเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เชื่อมระหว่างรถกับถนน
• ยางทำหน้าที่รับน้ำหนักทั้งหมดของรถยนต์ ซึ่งรถยนต์โดยทั่วไปจะมีน้ำหนักมากกว่ายางถึง 50 เท่า
• ยางเป็นปัจจัยที่เพิ่มการตอบสนองในการขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับควบคุมรถยนต์ การเร่งเครื่อง และการหยุดรถ
• ยางทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกจากสิ่งกีดขวางต่างๆ บนพื้นถนน
(source: michelin.co.th)

ดังนั้นการบำรุงรักษาดูแลยางและล้อแม็กซ์นั้นจึงมีความสำคัญมากเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ที่ก.เจริญกรุ๊ปทุกสาขา คุณสามารถเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพยางได้ตลอดปี และเรายังมีบริการอื่นๆเกี่ยวกับรถอีกมากมาย

สินค้า
    - ยางรถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร รถเครื่องมือทุนแรง
    - แบตเตอรี่รถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร รถเครื่องมือทุนแรง
    - อุปกรณ์แต่งรถยนต์เช่น ล้อแมกซ์ โช๊คอัพ สปริงโหลด ชุดยกสูง ล้ออัลลอย(รถบรรทุกและโดยสาร)
    - ผ้าเบรก น้ำมันเครื่อง อะไหล่มาตรฐานและอะไหล่ทดแทน

งานบริการรถยนต์
    - ตั้งศูนย์ล้อ
    - ถ่วงล้อ / ถ่วงประชิดล้อ
    - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
    - ซ่อมช่วงล่าง
    - เปลี่ยน/ซ่อมเบรก
    - ยกสูง โหลดเตี้ย
    - ปะสติมยาง
    - ซ่อมล้อแมกซ์

งานบริการรถบรรทุก
    - ตั้งศูนย์ล้อรถ และหางเทรนเลอร์
    - ดัดคานหน้า
    - ถ่วงล้อ
    - บริหารจัดการยาง
    - บริการยางนอกสถานที่
    - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
    - ซ่อมเครื่องยนต์
    - ซ่อมช่วงล่าง
    - ปะซ่อมยาง
    - หล่อดอกยางทั้งหล่อร้อนและหล่อเย็น